Kasvien ravinteet: Mitä ne tarvitsevat ja miten puutokset näkyvät?

Kasvien ravinteet: Mitä ne tarvitsevat ja miten puutokset näkyvät?

Ravinteiden tärkeys kasvien kasvussa


Ravinteet ovat elintärkeitä kasvien terveydelle ja kasvulle. Jokaisella ravinteella on oma erityinen roolinsa, joka tukee kasvin elintoimintoja, kuten solujen muodostumista, fotosynteesiä ja energian varastointia. 

Ravinteiden puutos voi aiheuttaa monenlaisia kasvuhäiriöitä, jotka heikentävät kasvien kykyä tuottaa satoa ja vastustaa tauteja. Tämän vuoksi on olennaista huolehtia siitä, että kasvit saavat riittävästi kaikkia tarvittavia ravinteita oikeassa tasapainossa.

Tasapainoinen ravinteiden saanti varmistaa kasvien terveyden ja elinvoimaisuuden, mikä puolestaan tukee kestävää ja tuottavaa viljelyä.

Makroravinteet

Typpi (N)

 • Typpi on tärkeä proteiinien, entsyymien ja klorofyllin (lehtivihreä) muodostumisessa. Se edistää kasvin kasvua ja lehtien vihreyttä.
 • Typpi on usein ensimmäinen ravinne, joka loppuu maaperästä. Moni puutarhuri käyttää typpeä sisältäviä lannoitteita, kuten kompostia, pitääkseen kasvit terveinä.
 • Puutosoireet: Vanhat lehdet kellastuvat ja kasvu hidastuu.

Fosfori (P)

 • Fosfori on välttämätön energian siirrossa (ATP:n kautta), juurten kehittymisessä ja kukinnan tukemisessa.
 • Fosfori on tärkeä solujen energiantuotannolle. Ilman sitä kasvit eivät pysty tuottamaan tarpeeksi energiaa kasvuun.
 • Puutosoireet: Vanhat lehdet voivat muuttua tummanvihreiksi tai purppuranvärisiksi. Kasvu hidastuu ja kukinta vähenee. 

Kalium (K)

 • Kalium säätelee vedenkäyttöä, parantaa kasvin vastustuskykyä tauteja vastaan ja tukee proteiinien muodostumista.
 • Kalium parantaa hedelmien ja vihannesten makua ja laatua sekä tekee kasveista kestävämpiä kuivuutta vastaan. 
 • Puutosoireet: Lehtien reunat kellastuvat ja ruskettuvat, kasvu on heikkoa.

Kalsium (Ca)

 • Kalsium on tärkeä soluseinien rakenteelle ja solujen jakautumiselle.
 • Kalsium auttaa vahvistamaan soluseiniä, mikä tekee kasveista kestävämpiä sairauksia ja tuholaisia vastaan.
 • Puutosoireet: Lehtien kärjet ja reunat kuolevat, kasvupisteet kuoleentuvat.

Magnesium (Mg)

 • Magnesium on keskeinen osa klorofylliä ja se on tärkeä fotosynteesille.
 • Puutosoireet: Vanhojen lehtien kellastuminen, lehtisuonet pysyvät vihreinä. 

Rikki (S)

 • Rikki on osa aminohappoja ja proteiineja, ja se on tärkeä kasvin aineenvaihdunnalle.
 • Puutosoireet: Nuorten lehtien kellastuminen ja hidas kasvu.


Mikroravinteet

Rauta (Fe)

 • Rauta on tärkeä klorofyllin muodostumiselle ja entsyymitoiminnalle.
 • Vaikka rautaa voi olla maaperässä runsaasti, korkea pH voi estää kasveja saamasta sitä riittävästi.
 • Puutosoireet: Uusien lehtien kellastuminen, lehtisuonet pysyvät vihreinä.

Mangaani (Mn)

 • Mangaani on tärkeä fotosynteesille ja entsyymien toiminnalle.
 • Puutosoireet: Kellastuminen ja laikut lehdissä.

Sinkki (Zn)

 • Sinkki osallistuu kasvihormonien tuotantoon ja solujen jakautumiseen.
 • Puutosoireet: Lehtien pienentyminen ja vääristymät, uusien lehtien kellastuminen.

Kupari (Cu)

 • Kupari on tärkeä entsyymien toiminnalle ja ligniinin muodostumiselle.
 • Puutosoireet: Nuorten lehtien kellastuminen ja heikko kasvu.

Boori (B) 

 • Boori on tärkeä solujen seinämien rakenteelle ja siitepölyn muodostumiselle.
 • Puutosoireet: Kasvupisteiden kuoleentuminen ja lehtien epämuodostuminen.

Molybdeeni (Mo)

 • Tehtävät: Molybdeeni on tärkeä typen aineenvaihdunnalle.
 • Puutosoireet: Vanhat lehdet kellastuvat, typpivajauksen oireita kuten kääpiökasvua.


Kasvien ravinnepuutosten ehkäiseminen on tärkeää kasvien terveyden ja hyvän sadon varmistamiseksi. Tässä on joitakin tehokkaita tapoja ehkäistä ravinnepuutoksia:

Maaperän analysointi

Tee maaperätesti

 • Analysoi maaperä ennen istutusta tai kasvukauden aikana. 
 • Tämä auttaa määrittämään maaperän ravinnepitoisuudet ja pH-tason.

pH-tasapainon ylläpito:

 • Varmista, että maaperän pH on kasveille sopiva. 
 • Useimmat kasvit viihtyvät pH-alueella 6-7, mutta jotkut kasvit, kuten mustikat, tarvitsevat happamampaa maaperää.

Oikea lannoitus

Käytä sopivia lannoitteita: 

 • Valitse lannoitteet, jotka vastaavat maaperätestin tuloksia ja kasvien tarpeita. 
 • Käytä orgaanisia tai synteettisiä lannoitteita tarpeen mukaan.

Tasapainoinen lannoitus:

 • Vältä yksipuolista lannoitusta. 
 • Varmista, että kasvit saavat riittävästi makro- ja mikroravinteita.

Säännöllinen lannoitus:

 • Lannoita kasveja säännöllisesti kasvukauden aikana suositeltujen ohjeiden mukaisesti.


Orgaaninen aine ja komposti

Paranna maaperää kompostilla:

 • Komposti lisää maaperän orgaanisen aineen määrää, parantaa sen rakennetta ja lisää ravinteiden saatavuutta.

Vihreät lannoitteet: 

 • Käytä vihreitä lannoitteita (esim. typpeä sitovia kasveja) parantamaan maaperän ravinnepitoisuutta ja rakennetta.


Kastelu ja kuivatus

Oikea kastelu:

 • Liiallinen tai liian vähäinen kastelu voi vaikuttaa ravinteiden saatavuuteen. 
 • Varmista, että kasvit saavat riittävästi vettä, mutta vältä ylikastelua.

Hyvä kuivatus:

 • Varmista, että maaperä kuivuu hyvin. 
 • Huonosti kuivattu maaperä voi johtaa juurimätään ja ravinteiden huuhtoutumiseen.


Sairauksien ja tuholaisten hallinta

Sairauksien ehkäisy: 

 • Terveet kasvit pystyvät hyödyntämään ravinteita paremmin. 
 • Käytä integroitua torjuntaa (IPM) sairauksien ja tuholaisten hallintaan.

Monokulttuurin välttäminen: 

 • Vältä saman kasvilajin viljelyä samalla alueella peräkkäisinä vuosina (viljelykierto). 
 • Tämä auttaa ehkäisemään maaperän köyhtymistä ja tautien leviämistä.


Kasvien tarkkailu

Seuraa kasvien kuntoa:

 • Tarkkaile kasvien lehtiä, varsia ja juuria säännöllisesti. 
 • Oireet, kuten kellastuminen, lehtien käpristyminen tai täplät, voivat viitata ravinnepuutoksiin.

Nopea reagointi:

 • Jos havaitset ravinnepuutoksen oireita, ryhdy nopeasti toimenpiteisiin. 
 • Lisää tarvittavaa ravinnetta joko lehtiruiskutuksena tai juurilannoituksena.


Näiden käytäntöjen avulla voit ennaltaehkäistä kasvien ravinnepuutoksia ja varmistaa kasvien terveen kasvun ja runsaan sadon.

Täältä löydät kasviravinteet ja täältä kasvualustat

Kommentit